بدون تصویر

بوشن پوش فیت

توضیحات

بوشن

کد

DN

[mm]

L

[mm]

I

[mm]

تعداد در کارتن

HT 12100

۴۰

۱۱۱

۹

۲۰

HT 12110

۵۰

۱۱۲

۹

۲۰

HT 12120

۷۵

۱۱۸

۲۲

۲۰

HT 12130

۱۱۰

۱۴۰

۲۶

۲۰

HT 12140

۱۲۵

۱۷۷

۲۷

۲۰

HT 12150

۱۶۰

۱۹۶

۳۰

۱۵

برای اطلاعات بیشتر با نانواستیل تماس بگیرید