بدون تصویر

اتصال آکاردئونی گاردانی

توضیحات

اتصال آكاردئوني گارداني قابليت جذب حركتهاي زاويه اي صفحات افقي و عمودي را دارا مي باشند. اگر در عين حال حركت جانبي نيز وجود داشته باشد، از نوع يونيورسال اين اتصال استفاده خواهد شد كه قادر به جذب حركات جانبي در هر دو صفحه عبوري لولاها مي باشد.