بدون تصویر

اتصال آکاردئونی دوبل با مسند میانی

توضیحات

اين اتصال شامل دو بیلوز است كه با يك لوله مياني به هم متصل شده اند. لوله رابط در بخشي از خط لوله به يك مسند متصل شده و ثابت مي گردد. پايه اين مسند ممكن است در هنگام نصب و يا در هنگام ساخت اتصال آكاردئوني به لوله رابط متصل گردد. در يك اتصال دوبل هر بیلوز مانند يك اتصال تكي و به صورت مستقل كار مي كند. قابل ذكر است كه اين اتصال با اتصال يونيورسال كاملاً متفاوت مي باشد.