No image

سه راهی تبدیل پرسی برای لوله پنج لایه مارک BTS

توضیحات

سه راهی تبدیل پرسی برای لوله پنج لایه مارک BTS

اتصالات باکیفیت و با قیمت های رقابتی را می توانید از این مجموعه برای پروژه های آبرسانی و گرمایش از کف خود ثبت سفارش نمایید. آنچه ای که در این برند خواهید یافت، کیفیت بالا در مقابل قیمت های رقابتی است که به دلیل تولید خاص این شرکت تولیدی به وجود آمده است.

سه راهی تبدیل پرسی

کد

اندازه

  کارتن بزرگ

  کارتن کوچک

۵۳۱۰۲

۱۶x20x16

۹۶

۵۳۱۰۳ ۱۶x25x16 ۵۶

۵۳۱۰۴

۲۰x16x16

۱۱۲

۵۳۱۰۶

۲۰x16x20

۹۶

۵۳۱۰۷

۲۰x25x16

۶۴

۵۳۱۰۸

۲۰x20x16

۹۶

۵۳۱۰۹

۲۰x25x20

۵۶

۵۳۱۱۰

۲۵x16x16

۷۲

۵۳۱۱۲

۲۵x16x20

۷۲

۵۳۱۱۴

۲۵x16x25

۶۴

۵۳۱۱۵

۲۵x20x16

۶۴

۵۳۱۱۶

۲۵x20x20

۶۴

۵۳۱۱۷

۲۵x25x20

۵۶

۵۳۱۱۸

۲۵x20x25

۵۶

۵۳۱۱۹

۲۵x25x16

۵۶

۵۳۱۲۰

۳۲x16x25

۴۰

۵۳۱۲۲

۳۲x16x32

۴۸

۵۳۱۲۳

۳۲x25x20

۳۲

۵۳۱۲۴

۳۲x20x32

۴۰

۵۳۱۲۵

۳۲x20x25

۴۰

۵۳۱۲۶

۳۲x25x25

۳۲

۵۳۱۲۸

۳۲x25x32

۴۰

 

برای اطلاعات بیشتر با نانواستیل تماس بگیرید