No image

رینگ و فلنج

توضیحات

فلنج ها صفحاتی مدور (در موارد خاص به شکل مربع ، لوزی وبیضی) می باشند که در اطراف آن چند سوراخ به منظور عبور پیچ جهت اتصال به فلنج مقابل تعبیه گردیده است. ضخامت فلنج ها و تعداد و قطر سوراخها با توجه به استانداردها تعیین گردیده است .

معمولا مشخصات فلنج ، شامل موارد زیر بر روی فلنج حک گردیده است :

  • نام تجاری تولید کننده
  • سایز اسمی لوله- قطر خارجی لوله که فلنج به آن جوش داده می شود.
  • مقدار فشار قابل تحمل توسط فلنج – به آن کلاس فلنج هم گفته می شود
  • شکل سطح فلنج
  • سوراخها
  • مواد تشکیل دهنده فلنج – مطابق با استاندارد ASTM این عدد بیان کننده مشخصات مواد خام مورد استفاده برای تهیه فلنج است.
  • شماره یا کد مربوط به عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی فلنج

انواع فلنج

Blind Flange فلنج کور

یک صفحه گرد بسته که در پایان میسر لوله کشی و مسیرهای دارای فشار به کار می رود. این نوع فلنج و همچنین پیچ های آن عموما فشار بیشتری نسبت به دیگر فلنج ها تحمل می کند که ماکزیمم این فشار در مرکز آن قراردارد، با توجه به کلاس فلنج می تواند فشار متناسب را تحمل کند .

Weld Neck Flange فلنج گردندار جوشی.

فلنج گردندار دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این گردن باعث تقویت تحمل فلنج برای تحمل فشارهای بالا و دماهای بالا و دماهای زیر صفر و همچنین بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب است.

Slip on Flange فلنج رو کار

این نوع فلنج در سرویسهای معمولی مورد استفاده قرار می گیرد. نصب آن ساده است و مقاومت آن در برابر فشار داخلی دو سوم و در برابر بار خستگی یک سوم فلنج گردندار وهزینه نصب ان مقداری بالاتر است.

فلنج لبه دار Lap Joint Flange

همانند فلنج معمولی است که لایه پایینی وجود نداشته و انتهای آن پخ دارد و لوله در سر دیگر جوش لب به لب می شود. این فلنج با سیال تماس ندارد و هزینه آن از فلنج گردندار یک سوم بیشتر است و مقاومت در برابر خستگی آن تنها یک دهم فلنج گردندار است.

Socket weld Flange فلنج با جوش محفظه ایی

همانطور که از اسم آن پیداست این فلنج محفظه ای دارد که لوله درون ان قرار می گیرد. اگر این فلنج از داخل هم جوشکاری شود، مقاومت در برابر خستگی ان یک ونیم برابر و مقاومت استاتیکی آن برابر فلنج Slip on می شود.

Screw Flangeفلنج رزوه ای

درون این فلنج ها رزوه کار شده است و لوله می تواند درون آن پیچ شود. از مزایای این فلنج ها عدم احتیاج آنها به جوشکاری است. البته در صورت لزوم و فشارهای بالا می توان از جوش نیز در انها استفاده کرد. کارایی این فلنج ها در فشارهای بالا است.

Orifice Flange اریفیس فلنج

این فلنج در واقع همان فلنج گردندار و در برخی موارد رو کار است که در راستای شعاع دارای سوراخ است. این سوراخ ها به منظور اندازه گیری جریان سیال مایع یا گاز استفاده می شود.