دریچه های منهول پلی اتیلن و همین طور چدنی از تولید کننده های معتبر با وزن های مختلف و قابلیت تحمل فشار متفاوت

دریچه های ترافیکی سنگین و سبک فاضلابی